Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

O PROGRAMIE

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, uprzejmie informuje że zakończone zostały działania w ramach projektu nr POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; V Oś Priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 

czytaj więcej: https://kordian-poludnie.pl/aktualnosci/aktualnosci

 

Projekt „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” realizowany jest przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”  (V Osi priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

Projekt zakłada wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią.

 

Jednym z najważniejszych celów Programu KORDIAN jest identyfikacja Pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.  

 

Czy znasz swój aktualny poziom cholesterolu?

Czy wiesz jaki jest jego Twój indywidualny poziom docelowy? 

Zapytaj swojego lekarza!

 

Zaburzenia gospodarki lipidowej są jednym z głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu.

Nawet jeśli Twój cholesterol jest zbyt wysoki to właściwa profilaktyka i leczenie znacznie zmniejszają ryzyko poważnych chorób układu krążenia.

Zbadaj swój cholesterol i skonsultuj się z lekarzem!

 

 

 

 

NABÓR PLACÓWEK POZ TRWA – ZGŁOŚ PLACÓWKĘ - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aplikacja mobilna

ico512

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store

 

 

 

Reklama telewizyjna

 

kordian 2023

 

 

 

reklama tv

 

Facebook Kordiana

fb icon 325x325

 

Spot viralowy

spot viral