Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

PROJEKT „PROFILAKTYKA MIAŻDŻYCY TĘTNIC I CHORÓB SERCA POPRZEZ EDUKACJĘ I BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ OSÓB Z LICZNYMI CZYNNIKAMI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I PODKARPA

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, uprzejmie informuje że zakończone zostały działania w ramach projektu nr POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; V Oś Priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt przewidywał wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy osób aktywnych zawodowo. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia., ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie od 1.03.2019 do 30.09.2023 roku w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt prezentował kompleksowe podejście mające na celu zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej w wyniku trwałego inwalidztwa. Realizacja projektu miała przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat chorób układu krążenia zarówno wśród pacjentów (aktywna profilaktyka oraz działania informacyjno-edukacyjne), jak i personelu medycznego (szkolenia, działania informacyjno-edukacyjne). W szczególny sposób szkolenia ukierunkowane były na metody profilaktyki pierwotnej, co w bezpośredni sposób miało przełożyć się na zmniejszenie liczby osób wychodzących z rynku pracy na skutek występowania chorób układu krążenia. Wdrożenie programu miało na celu poprawę edukacji i świadomości społeczeństwa na temat występowania chorób serca oraz wczesne wykrycie osób, u których w ramach wizyty kwalifikacyjnej wykryto czynniki ryzyka wystąpienia ww. chorób. Aktywna profilaktyka wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi miała przyczynić się do zmian w zakresie zachowań prozdrowotnych w tym diety, aktywności fizycznej zarówno zakwalifikowanych do programy pacjentów (aktywna profilaktyka) jak i szerszego grona odbiorców (działania informacyjno- edukacyjne). W celu zwiększenia wiedzy w przedmiotowym zakresie prowadzona była szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna wśród pacjentów, z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów dotarcia, co było wynikiem między innymi dużej rozbieżności wieku osób objętych programem oraz uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności jak również różnic wynikających z płci. Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym skierowanym do kadry medycznej możliwa była skuteczniejsza diagnostyka czego efektem było zwiększenie wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, co umożliwi podjęcie stosownych, wczesnych interwencji medycznych, a tym samym zmniejszy się liczba nieobecności w pracy na skutek zaawansowanej choroby.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2019 r. – 30.09.2023 r. (po wcześniejszych wydłużeniach)

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

województwa małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

KWOTA DOFINANSOWANIA:

4 819 805,25 zł w tym:

4 062 131,86 zł ze środków europejskich,

757 673,39 zł ze środków dotacji celowej

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU W LATACH 2019-2023:

 • Liczba personelu medycznego POZ, która została przeszkolona w tematyce hipercholestrolemii rodzinnej – 362 osoby,
 • Liczba osób włączonych do projektu podczas wizyty kwalifikacyjnej w Placówkach POZ – 4018 osób,
 • Liczba osób poddanych szczegółowym badaniom oraz włączonych do aktywnej profilaktyki – 1214 osób,
 • Liczba Placówek POZ włączonych do realizacji projektu – 54 placówki,
 • Liczba osób objętych diagnostyką genetyczną metodą NGS – 125 osób,
 • Liczba osób objętych diagnostyką genetyczną metodą SANGER (członków rodzin probanta z potwierdzoną poprzez badanie NGS hipercholesterolemią rodzinną) – 87 osób.

Ale Kosmos! - czyli Kordian podczas Dni Otwartych Magistratu 2023

plakat promujący dzień otwarty magistratu 2023

Już w najbliższą niedzielę, tj. 04. czerwca, od godziny 11 zapraszamy na bezpłatne badania w ramach  projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”. 

 

Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej tj. 18 - 60/65 lat na pomiar poziomu:

 • CHOLESTEROLU
 • GLUKOZY
 • CIŚNIENIA KRWI

oraz PORADĘ, podczas której lekarz specjalista kardiolog skonsultuje wyniki.

 

Będziemy na Państwa czekać przy stoisku Szpitala Uniwersyteckiego, zlokalizowanym w "Strefie Kopernik - Przyjaciel" -  aula bł. Jakuba przy klasztorze oo. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 4

 

ZAPRASZAMY! 

Szkolenie on-line dla specjalistów (program Kordian)

Szpital Uniwersyteckie w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną. W szkoleniu mogą wziąć udział lekarze, lekarze medycyny pracy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, dietetycy i specjaliście zdrowia fizycznego współpracujący z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej - bez względu na wymiar oraz formę zatrudnienia.

 

Szkolenie odbędzie się 15.03.2023 r. w godzinach 8:00-16:00 w formie ON-LINE.

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem linku: https://app.transmisjeonline.pl/kordian15

 

Uczestnicy szkolenia proszeni są o wypełnienie ankiety uczestnika projektu potrzebnej do rozliczenia za pośrednictwem formularzy google: https://forms.gle/NrRXaJ6kUjH8vY9g7

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

 

Zaproszenie na bezpłatne badania i wspólne obchody Święta Rodziny Krakowskiej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Szpital projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej tj. 18 - 60/65 lat na BEZPŁATNE BADANIA poziomu:

 • CHOLESTEROLU
 • GLUKOZY
 • CIŚNIENIA KRWI

oraz PORADĘ, podczas której lekarz specjalista kardiolog skonsultuje wyniki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 28 maja (NIEDZIELA) godzina 10.30 – 18.00 do Strefy Zdrowia zlokalizowanej obok Tauron Arena w ramach Święta Rodziny Krakowskiej.

Zespół Projektowy KORDIAN

swieta Rodziny

Zaproszenie na „Dzień Zdrowia”

Plakat Dzień Zdrowia

W najbliższą sobotę – 19 listopada – zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie z okazji 10-lecia Fundacji „Wygrajmy Siebie”. W ramach „Dnia Zdrowia” będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistów czy warsztatów edukacyjnych. 

 

„Dzień Zdrowia” odbędzie się 19 listopada (sobota) w godzinach od 10 do 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Aleksandry 17 w Krakowie.

 

W ramach wydarzenia czeka na Państwa:

 • możliwość badań profilaktycznych miażdżycy tętnic i chorób serca wraz z konsultacją lekarską w ramach Programu „Kordian” – obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 787 078 073 w godz. 10-18,
 • spotkania dotyczące samobadania piersi prowadzone przez specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego w ramach Programu „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”,
 • prelekcje z zakresu zdrowia psychicznego,
 • Krwiobus - możliwość oddania krwi,
 • pomiar cukru i ciśnienia,
 • strefa sportu i animacji dla dzieci,
 • edukacja z zakresu: dźwiękoterapii, kosmetologii, pierwszej pomocy, psychologii, okulistyki, dietetyki, fizjoterapii.

 

Serdecznie zapraszamy!

 Plakat dzień zdrowia

Facebook Kordiana

fb icon 325x325

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aplikacja mobilna

ico512

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store

 

 

logo gmina zabierzow