Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

Program Kordian pomaga w profilaktyce hipercholesterolemii rodzinnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest regionalnym koordynatorem programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozmowa z lek. Krzysztofem Mydlem, Zastępcą Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który udziela konsultacji dla Pacjentów w ramach Programu „Kordian” w Przychodni POZ Szpitala Uniwersyteckiego.

 

O co chodzi w tym Programie?

Większość z nas ma świadomość, że wysoki cholesterol, podwyższone ciśnienie krwi, palenie tytoniu, otyłość i siedzący tryb życia – a więc przypadłości, z których przynajmniej jedną odczuwa pewnie połowa z nas, ludzi żyjących w XXI wieku – wywiera negatywny wpływ na serce i układ krążenia. Znacznie mniej osób odnosi ten problem bezpośrednio do siebie, a jeszcze mniej podejmuje jakieś działania, aby mu przeciwdziałać. Program KORDIAN powstał po to, aby wesprzeć osoby w wieku 18-65 lat, czynne zawodowo,  często zdrowe, w wykryciu nieprawidłowości w tym zakresie i zaoferować konkretną pomoc w ich zwalczeniu.

 

Co konkretnie oferuje Program?

Przede wszystkim, to co najbardziej interesuje Pacjentów, to bezpłatne badania laboratoryjne – lipidogramu, glukozy, funkcji nerek (których choroby też przyczyniają się do  rozwoju miażdżycy, o czym nie wszyscy wiedzą) oraz EKG. Ich wyniki są konsultowane przez lekarza, który może zaproponować Pacjentowi dalsze działania – w zakresie diety, aktywności fizycznej, pozbycia się nałogu palenia, a w razie potrzeby także farmakoterapii. W ramach Programu oferowane są bezpłatne spotkania (tzw. aktywna profilaktyka) z dietetykiem, fizjoterapeutą lub psychoterapeutą  - pacjentowi przysługuje łącznie 6 godzin takich porad - tak więc osoba zmotywowana może zakończyć Program po kilku miesiącach z konkretnym efektem w postaci spadku masy ciała czy pozbycia się zgubnego nałogu. Jest to chyba pierwszy taki Program nie tylko diagnozujący dany problem, ale oferujący dalszą konkretną pomoc, bez kolejek i utrudnień jakie Pacjenci często spotykają w zwykłym systemie opieki zdrowotnej. Przy czym używam tu słowa Pacjent, ale mówimy o osobach które jeszcze wcale nie muszą być chore, ale cechują się już jednym lub kilkoma tzw. czynnikami ryzyka, co na konkretne choroby może przełożyć się za kilka lub kilkanaście lat. Oczywiście lepiej temu zapobiec już teraz.

 

Jak się ma do Programu problem hipercholesterolemii rodzinnej  (HF)?

Za zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi odpowiada z jednej strony dieta - obfitująca w tłuszcze zwierzęce i proste, szybko wchłaniające się węglowodany, a z drugiej strony nasze własne predyspozycje genetyczne, które dziedziczymy i które powodują, że dwie osoby tak samo odżywiające się mogą mieć całkiem różne wartości cholesterolu. Wpływ tych dwu czynników jest zmienny, ale w pewnej grupie przypadków skłonność genetyczna jest bardzo silna i związana z konkretnym genem, którego mutacje możemy badać – u danej osoby, jak i członków rodziny. Jest to ważne, gdyż osoby te od wczesnych lat życia cechuje znacznie podwyższony poziom cholesterolu we krwi, co w młodym wieku doprowadza do ciężkich epizodów sercowo-naczyniowych, często bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Takie osoby wymagają bezwzględnie intensywnego leczenia obniżającego cholesterol. Program Kordian umożliwia wykrycie tych przypadków, przeprowadzenie dokładnej diagnostyki genetycznej i włączenie skutecznego leczenia obniżającego cholesterol w naszym ośrodku specjalistycznym. Szpital w swoich strukturach posiada Poradnię Hipercholesterolemii Rodzinnej, oraz  Program Lekowy pozwalający skutecznie leczyć HF.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by przystąpić do Programu ?

Program kierowany jest do osób młodych i w średnim wieku, pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, czynnych zawodowo, i takich u których nie wystąpiły jeszcze objawy chorób serca lub naczyń. Osobiście zachęcam do udziału w nim osoby, które dostrzegają lub podejrzewają u siebie jakieś czynniki ryzyka – związane np. z otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym, z przypadkami chorób serca i naczyń (zawał, udar) u członków rodziny, jeśli wystąpiły w młodym wieku (przed 60 rokiem życia) oraz takie, które nigdy wcześniej nie miały oznaczanego poziomu cholesterolu. Te osoby mogą skorzystać najwięcej, szczególnie gdy są już wstępnie zmotywowane, aby podjąć jakieś działania np. w zakresie diety czy aktywności fizycznej – a nasi specjaliści mogą im w tym pomóc. Wystarczy zgłosić na ul. Śniadeckich 10 do gabinetu nr 21 w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w godz. 7.30-9.00, od poniedziałku do piątku - przy czym zaznaczam że nie muszą to być pacjenci zapisani do naszego POZ-u; najlepiej wcześniej zarezerwować termin wizyty telefonicznie pod nr (12) 424 72 97. Warto być na czczo, aby można było w tym samym dniu od razu pobrać krew na badania.

 

Ostatnie pytanie - do czego służy aplikacja Kordian na smartfony ?

Aplikacja KORDIAN uruchomiona ostatnio i dostępna bezpłatnie w sklepie Google umożliwia samodzielną ocenę statystycznego ryzyka zachorowania oraz ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych – od czego powinna zależeć intensywność działań medycznych i niemedycznych. Wymaga ona wpisania kilku parametrów (cholesterol, ciśnienie krwi, wzrost, waga), które mierzymy w ramach Programu, ale można skorzystać oczywiście z wyników swoich badań, wykonanych gdzie indziej. W aplikacji znajdują się także materiały edukacyjne oraz – co ważne – lista placówek POZ w trzech województwach (małopolskie, podkarpacki i świętokrzyskie), które także uczestniczą w programie Kordian, oferując Pacjentom etap diagnostyczny oraz aktywną profilaktykę w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Zachęcamy do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play i App Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.antzone.kordian

Facebook Kordiana

fb icon 325x325

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aplikacja mobilna

ico512

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store

 

 

logo gmina zabierzow