Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

Prof. Dariusz Dudek Przewodniczącym Rady ds. Oceny Programu Kordian

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy pracy nad programem „Kordian” prof. Dariusz Dudek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie przewodniczył Radzie ds. Oceny Programu KORDIAN.

 

26 września, w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach, odbyło się jedno ze spotkań Rady ds. Oceny Programu KORDIAN w sprawie ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca. Obecni byli tam członkowie Rady, którzy dyskutowali zarówno na temat wdrożenia, jak i prowadzenia projektu w biorących udział ośrodkach klinicznych.

 

- "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny. Adresatami są zarówno sami pacjenci nieleczący się jeszcze w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego i niekorzystające z Programu ChUK, jak i personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia medycznego. Mamy nadzieję, że świadomość dotycząca chorób układu sercowo-naczyniowego oraz ich wykrywalność znacząco wzrosną dzięki temu projektowi" - mówi prof. Dariusz Dudek, Kierownik II O/K Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Jednym z trzech ośrodków realizujących w Polsce jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach projektu "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego".

 157626 450

Bieg

bieg kordian

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Film video

logo gmina zabierzow