Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

Szkolenia

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

 

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do: 2022-03-31.

Obszar realizacji projektu: województwa małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

 

Projekt  obejmie następujące zadania:

a) wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy osób aktywnych zawodowo. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia., ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH. Świadczenia udzielane pacjentom z ww. grupy docelowej świadczone będą w okresie od 01.03.2019 r. do 31.03.2022 r.

b) przeprowadzenie 20 szkoleń (w obszarze problematyki diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki) dla lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personelu udzielającego  wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (wraz z podaniem miejsc i godzin udzielanych świadczeń dla pacjentów, oraz termin szkoleń) w projekcie zostanie podany po zakończeniu trwającej rekrutacji i osiągnieciu zakładanej liczby placówek POZ do realizacji zadań projektowych.

 

TERMIN SZKOLEŃ:

1.

02.10.2019

Hotel Polonia ***
ul. Basztowa 25,31-156 Kraków

2.

16.10.2019

Hotel Polonia ***
ul. Basztowa 25,31-156 Kraków

3.

06.11.2019

Grand Hotel Rzeszów
UL. Kościuszki 9; 35-030 Rzeszów

4        .

27.11.2019                                                

Grand Hotel Rzeszów
UL. Kościuszki 9; 35-030 Rzeszów

5.                                          

04.12.2019

NZOZ  Sokrates Zgłobień 67a,  36-046 Rzeszów

6.  15.01.2020  Hotel TARNOVIA
UL. Kościuszki 10,33-100 Tarnów
7.

22.01.2020

Galeria Portius, ul. Bursaki 29a, 38-400 Krosno

8. 12.02.2020 Hotel TARNOVIA
UL. Kościuszki 10,33-100 Tarnów

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń oraz kolejnych terminów zostaną przekazane w późniejszym czasie.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 12 424 74 79 lub droga mailową kordian@su.krakow.pl

 

Regulamin rekrutacji personelu medycznego na szkolenia - do pobrania

 

Szkolenia - do pobrania:

 

Aktualne wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

 

Choroba wieńcowa i niewydolność

 

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

 

Hipercholesterolemia rodzinna jako problem

 

KORDIAN POZ

 

modyfikowalne czynniki ryzyka

 

Nowoczesne metody leczenia interwencyjnego

 

podejmowanie interwencji w sposób zindywidualizowany

 

skale zajecia praktyczne

 

Założenia, wdrażanie i przebieg KORDIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Film video

Bieg